علی دایی و همسرش در کنار استاد انوشیروان روحانی آهنگساز و نوازنده برجسته کشورمان

علی دایی و همسرش در کنار استاد انوشیروان روحانی آهنگساز و نوازنده برجسته کشورمان