برانکو ایوانکوویچ، مهدی پاکدل و سروش صحت؛ مراسم بزرگداشت بزرگ آقا_دی نودوچهار. عکس از کوروش جوان.

برانکو ایوانکوویچ، مهدی پاکدل و سروش صحت
برانکو ایوانکوویچ، مهدی پاکدل و سروش صحت؛ مراسم بزرگداشت بزرگ آقا_دی نودوچهار. عکس از کوروش جوان.