مهدی طارمی مانند محسن مسلمان و مهرداد کفشگری عکسی از خود در کنار هادی نوروزی منتشر کرد.

مهدی طارمی مانند محسن مسلمان و مهرداد کفشگری عکسی از خود در کنار هادی نوروزی منتشر کرد و نوشت: سلام برای شادی هادی خدابیامرز یک فاتحه و صلوات بفرستین. انشاالله که روحش شاد بشه.