محمد عباس زاده با انتشار عکس زیر در اینستاگرامش نوشت: این هم به عشق هواداران با غیرت ترین و بزرگترین تیم آسیا.