رضا عنایتی صبح جمعه خود را با عکس سلفی خانوادگی آغاز کرده است. مهاجم استقلال توضیحی برای عکس زیر ذکر نکرده است.