وحید صباحی عضو کادر پزشکی تیم نفت تهران، با ارسال این عکس از رختکن تیم نفت در اینستاگرام خود، صعود این تیم را تبریک گفت.