روزنامه گل در شماره روز سه شنبه خود نقل قولی از سوشا منتشر کرده است. این روزنامه نوشته که سوشا در جمع بازیکنان پرسپولیس درباره بازداشت خود گفته است: «خودم هم نمی‌دانم چرا بازداشت شدم.»