امیدهای ایران که امروز اولین بازی خود در مرحله پایانی مقدماتی المپیک ریو را در برابر سوریه انجام خواهند داد دقایقی پیش به ورزشگاه السد رسیدند و برنامه های پیش از بازی خود را آغاز کردند.