والکه از دبیر کلی فیفا اخراج شد

فدراسیون بین المللی فوتبال در اقدامی فوری دبیر کل این سازمان را از کار برکنار کرد.

ژروم والکه که چندی پیش و به خاطر دست داشتن در تبانی و دریافت رشوه به مدت 90 روز از فعالیت‌های فوتبالی محروم شده بود و چندی پیش دوران محرومیت‌اش نیز تمدید شده بود، اکنون از فیفا اخراج شده است.