مدافع گلزن و کاپیتان قطری ها در رابطه با بازی این تیم در مقابل ایران می گوید این تیم رقیب سرسختی برای ما بود و خوشحالیم که توانستیم آن ها را شکست دهیم.

مدافع و کاپیتان گلزن قطری ها که در دوبازی اخیر این تیم به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شده است و سه بار نیز دروازه حریفان را باز کرده است در رابطه با بازی روزگذشته این تیم در مقابل ایران می گوید: ما یک پیروزی مهم به دست آوردیم که این برد را به لطف همه طرفدارانی به ورزشگاه آمده بودند به دست آوردیم.


او ادامه داد: عنابی ها در این بازی توانستند یک پیروزی مهم و حیاتی به دست بیاورند و مشخص بود که تیم برنده در این بازی می تواند به دور بعدی رقابت ها صعود کند.

مدافع قطری ادامه داد: ما اکنون به دنبال این هستیم که سومین پیروزی پیاپی خود را در برابر سوریه به دست بیاوریم و با حداکثر امتیازات به دور بعدی صعود کنیم.

عبدالکریم حسن در رابطه با حریف این تیم در بازی دوم گفت: ایران رقیب سرسختی برای ما بود و می توانم بگویم که بسیار خوشحالیم که توانستیم این بازی را به نفع خود به پایان برسانیم، ایرانی ها قوی هستند و به همراه تیم ما از مدعیان صعود به مرحله بعد محسوب می شوند.