بهاره رهنما با انتشار عکس زیر نوشت: برزو رجمند، علی دهکردی، علیرضا جلالی تبار، سیروس عبدلی در سریال غیرعلنی.

بهاره رهنما با انتشار عکس زیر نوشت: برزو رجمند، علی دهکردی، علیرضا جلالی تبار، سیروس عبدلی در سریال غیرعلنی.
 سلفی جدید بهاره رهنما با برزو ارجمند و علی دهکردی