«ایول داش علی» این پیامی است که رضا عنایتی مهاجم استقلال پس از صعود نفت ایران به جمع 8 تیم برتر آسیا و برای علیرضا منصوریان منتشر کرده است.