رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال گفت : قصد دارد دوباره اعتبار را به فیفا بازگرداند.

سپ بلاتر درباره انتخاب مجدد خود به ریاست فدراسیون بین المللی فوتبال افزود :

از اینکه برای پنجمین بار متوالی به ریاست فیفا انتخاب شده، «خوشحال» و «آسوده خاطر» است.
وی همچنین با اشاره به تحقیقات درباره اتهامات فسادی که این هفته علیه چهارده مقام فیفا مطرح شد، «اعتماد و اطمینان» هواداران فوتبال را خواستار شد. بلاتر گفت قصد دارد دوباره اعتبار را به فیفا بازگرداند و برای اعلام طرح های خود روز یکشنبه با کمیته اجرایی فیفا دیدار خواهد کرد.
سپ بلاتر گفت:« با توجه به وقایع پیش آمده، ماجراهای تأسف باری که چهارشنبه و پنجشنبه در زوریخ رخ داد و همه آنچه درباره فیفا در دنیا گفته شد، کنگره (انتخاب رئیس فیفا)، بسیار دشوار بود. بعد از حضور در کنگره فیفا و اداره آن تا انتهای جلسه و سپس برگزاری انتخابات ، اکنون احساس آرامش می‌کنم.
در اینجا لازم است از فدراسیون های ملی فوتبال که دویست و نه فدراسیون هستند تشکر کنم.
در تمام طول کنگره ، فدراسیون ها آنچه را در ابتدا گفته بودم رعایت کردند: انضباط، احترام و جوان مردی ((fair play.
سپ بلاتر به مدت هفده سال است که ریاست فیفا را بر عهده دارد.