عادل فردوسی پور مجری و تهیه‌کننده برنامه 90 به عیادت وحید شمسایی رفت.

عادل فردوسی پور مجری و تهیه‌کننده برنامه 90 به عیادت وحید شمسایی رفت.