رئال مادرید می خواهد بند آزادسازی نیمار را فعال کند.

رئال مادرید می خواهد بند آزادسازی نیمار را فعال کند.

مارکا در گزارش روز جمعه خود مدعی شده است که رئال مادرید قصد دارد با فعال کردن بند آزادسازی قرارداد نیمار که ۱۹۰ میلیون یورو می باشد، برای جذب این بازیکن برزیلی اقدام کند.

رئال همچنین می خواهد به نیمار پیشنهادی هنگفت برای دستمزد هفتگی ارائه کند، البته خرید نیمار به این معنی است که رئال قطعاً از بین، رونالدو، بیل و یا بنزما، یکی را به فروش می رساند.