فن خال احتمال خرید مدافع را در ژانویه نکرد.

فن خال احتمال خرید مدافع را در ژانویه نکرد.

لوئیز فن خال در کنفرانس خبری خود در روز جمعه، ضمن اعلام خبر مصدومیت یانگ، اعلام کرد که احتمال دارد تیمش یک مدافع جدید در پست دفاع کناری خریداری کند:

« در ترکیب تیممان، روخو، شاو، والنسیا، دارمیان و یانگ را برای پست دفاع کناری در اختیار داشتیم که از این بین، فقط دارمیان اکنون شرایط بازی دارد. البته بورثویک جکسون و وارلا هم می توانند در پست دفاع کناری بازی کنند ولی این دو جوان هستند و آمادگی و توانایی بازی در سطح بالا برای تیمی مثل یونایتد در هر هفته را ندارند. بنابراین ممکن است در ژانویه خریدی در پست دفاع کناری داشته باشیم».