ایوب والی که به علت دوپینگ ناخواسته از میادین فوتبال دور شده همچنان از حمایت بازیکنان فولاد برخوردار است.

ایوب والی که به علت دوپینگ ناخواسته از میادین فوتبال دور شده همچنان از حمایت بازیکنان فولاد برخوردار است.


پس از مهرداد جماعتی، بختیار رحمانی بازیکن سرباز تیم تراکتورسازی نیز به حمایت از این بازیکن پرداخت. والی در جریان دربی خوزستان که با برتری فولاد به پایان رسید، مورد تشویق تماشاگران قرار گرفت. رحمانی در صفحه اجتماعی‌اش نوشت: «برادر ما خیلی دوست داریم. ایوب جان حقت این نبود این همه دور باشی از فوتبال ولی داداشم از خدا می خوام با قدرت برگردی. نمیدونم چرا واقعا خیلی ها میتونستن به تو کمک کنند ولی نکردن. ولی تورو من خوب میشناسم پسر برمیگردی و خیلی چیزارو ثابت میکنی. کاپیتان والی فدای داری ناراحت نباش داداشم. منتظرم ببینمت».