حسین هدایتی مالک شرکت استیل آذین پس از دیدار پرسپولیس و سپاهان از هواداران پر شور سرخ گفته و قهرمانی این تیم را دور از دسترس نمی‌داند.

حسین هدایتی مالک شرکت استیل آذین پس از دیدار پرسپولیس و سپاهان از هواداران پر شور سرخ گفته و قهرمانی این تیم را دور از دسترس نمی‌داند.