رقم هزینه ای که اسپانسر استقلال برای پرداخت ۲۰ درصد مطالبات اعضای تیم را انجام داده مشخص شد.

اسپانسر استقلال برای پرداخت مطالبات اعضای کادرفنی و بازیکنان که تاریخ چک آنها ۲۸ بهمن است ۴ میلیارد تومان هزینه کرده است.

البته قرار است حامی مالی آبی پوشان ۲۴ بهمن این پول را به حساب خزانه دولتی واریز کند تا مراحل قانونی آن طی شود و سپس ۲۸ بهمن این چک ها پاس شود.

اسپانسر استقلال تاکنون و به جز آخرین پرداختی که به آبی ها داشته ۶ میلیارد تومان به این باشگاه پول داده است.