ما از دیالوگ ها اصلا چنین برداشتی را نداریم چراکه از فرهاد پرسیده می شود «این تصاویر را می شناسی؟»

سرمایه گذار سریال «شهرزاد» با اشاره به تصویری که از حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در قسمت هفدهم این سریال در میان عکس هایی از چند عضو حزب توده دیده می شود بیان کرد که نمایش این عکس یک اتفاق سهوی بوده است و به طور قطع کسی حق اهانت به سردار قلم را ندارد.

سیدمحمد هادی رضوی سرمایه گذار سریال «شهرزاد» گفت:

* من خودم دیشب متوجه این ماجرا شدم و باید ابتدا گفت آنچه که برداشت شده است که عکس وی در کنار اعضای حزب توده قرار گرفته اشتباه است و ما از دیالوگ ها اصلا چنین برداشتی را نداریم چراکه از فرهاد پرسیده می شود «این تصاویر را می شناسی؟»

* من توضیحات این مساله را از عوامل گرفته ام و تنها قرار بود یک عکس قدیمی از یک نفر که بازداشت شده است در کنار عکس ها گذاشته شود.

* این مربوط به کمونیست ها نیست اما من تعبیر دیگری هم دارم اینکه ما قبل از انقلاب بزرگان زیادی را داشتیم که مبارزه می کردند و اتفاقا یکی از کم کاری های ما در سریال «شهرزاد» این است که سراغ آنها نرفته ایم و معتقدم در این صحنه باید عکس بسیاری از بزرگان انقلاب غیر از آقای شریعتمداری هم قرار می دادیم.

* قرار دادن این عکس سهوی بوده است و من قطعا باز هم موضوع را جویا شده و با عوامل آن در صورت عمدی بودن برخورد می کنم.

* انگیزه ای نسبت به اینکه بخواهیم آقای شریعتمداری را در کنار حزب توده قرار دهیم نبوده است

* فتحی نیز بیان کرد که از اتفاق بوجود آمده بسیار متاثر شده است و اگر چنین برداشتی شده باشد که او را در کنار اعضای حزب توده قرار داده اند از شریعتمداری عذرخواهی می‌شود.

* هرگونه بی احترامی که به شریعتمداری شده باشد من شخصا عذرخواهی می کنم و البته همچنان معتقد هستم این برداشت که او را در کنار اعضای حزب توده قرار داده ایم کاملا غلط است و باید عکس وی را در کنار سایر بزرگان قبل از انقلاب قرار می دادیم.

* هیچ کس حق اهانت به سردار قلم جمهوری اسلامی ایران را ندارد

* اگر سهوا هم شائبه عمدا داشته باشد همه عوامل موظف به عذرخواهی هستیم و اگر حتی لزومی داشته باشد که سکانسی ساخته شود و در آن سکانس از حسین شریعتمداری عذرخواهی شود این کار را انجام می دهیم.

* ما نباید کاری کنیم که این اتفاق دستاویزی برای هجمه ضد انقلاب به وی شود