صابر ابر با انتشار این عکس در اینستاگرام نوشته: طبیعت پر جان. روزتون بخیر و پر از خوشی.

و باز هم نگاه متفاوت آقای خاص سینمای ایران/عکس
صابر ابر با انتشار این عکس در اینستاگرام نوشته: طبیعت پر جان. روزتون بخیر و پر از خوشی.