این هم عکسی از لجظه سوار شدن بازیگر زن پشت رل کامیون.

ویشکا آسایش
ویشکا آسایش