روزتون مبارک. صبح یکشنبه پر از عشق تقدیم به پرستارهای عاشق.

تبریک بازیگر زن به پرستاران/عکس
سارا خوئینی‌ها نوشته: هرقدر خسته باشد،وجودش امیدبخش است و روحش درست مثل لباسش سفید .... پرستاری یکی از اون شغل های بسیار سخت،مهم و زیباست که برای رفتن به سراغش باید سرشار از عشق و انسان دوستی باشی. باید هم لطیف و پر طاقت بود،هم شجاع و پر قدرت ! پرستارهای عزیز سرزمینم خسته نباشید ،روزتون مبارک. صبح یکشنبه پر از عشق تقدیم به پرستارهای عاشق.