محمدرضا گلزار با انتشار این عکس نوشته: صبح همگی بخیر.

محمدرضا گلزار در جزیره کیش/عکس