نادر سلیمانی
نادر سلیمانی
نادر سلیمانی با انتشار این عکس نوشته: سلام عزیزان ما هممون تو قلبمون یه چیزایی داریم که با تمام وجود براى رسیدن بهشون تلاش میکنیم ولى گاهى وقتا دلسرد میشیم و این نا امیدى باعث میشه که از هدفمون فاصله بگیریم ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨد ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍمون ﻫﻮﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ، ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﺰﺭﮒ هستند ﮐﻪ ... تنهاییم ﻭ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪمون ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ... ولى ماﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘیم که ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨیم پس فقط به هدفمون فکر کنیم... مطمئنم که به اهدافتون میرسید با تمام قلبم دعا میکنم که به هدف هاى خوبتون برسید.