رئیس سازمان سینمایی در پاسخ به آرزوی ابراهیم حاتمی‌کیا برای سفیر شدن او و رفتن به کشوری دیگر، گفت: هرجا که باشم باز هم همین ماجرای فرش قرمز هست و نمایش فیلم‌های دیدنی ابراهیم حاتمی‌کیا.

رئیس سازمان سینمایی در پاسخ به آرزوی ابراهیم حاتمی‌کیا برای سفیر شدن او و رفتن به کشوری دیگر، گفت: هرجا که باشم باز هم همین ماجرای فرش قرمز هست و نمایش فیلم‌های دیدنی ابراهیم حاتمی‌کیا.

در پی اظهارات حاتمی‌کیا درباره جشنواره فیلم فجر و رئیس سازمان سینمایی، حجت‌الله ایوبی در کانال تلگرامی خود پاسخ کارگردان فیلم بادیگارد را داد.
وی در این پاسخ کوتاه نوشته است:

آقای حاتمی‌کیا آرزو کرد که من به «صدرات سفارت فرانسه» نائل شوم تا دست از سر ایشان بردارم. قسمت اول دعایشان ممکن است روزی مستجاب شود ولی قسمت دومش خیلی بعید است. هرجا که باشم باز هم همین ماجرای فرش قرمز است و نمایش فیلم‌های دیدنی ابراهیم حاتمی‌کیا. درست مانند سیزده سال پیش در پاریس برای نمایش ارتفاع پست.