نسرین مقانلو، مرجانه گلچین و فریبا کوثری
نسرین مقانلو، مرجانه گلچین و فریبا کوثری
نسرین مقانلو با انتشار این عکس نوشته: دیشب منزل آقای(اکبر عبدی) با همکارانم برای بازدید از ایشون. روح پدرتان شاد باد. عمو اکبر؛ امیدواریم که سالیان سال سلامت باشید.