آزاده نامداری مجری ممنوع‌الکار تلویزیون این روزها با فیلم سینمایی متالاریا به دنیای تصویر بازگشته است.

آزاده نامداری
آزاده نامداری
آزاده نامداری مجری ممنوع‌الکار تلویزیون این روزها با فیلم سینمایی متالاریا به دنیای تصویر بازگشته است.