این روزها در فیلم ارش معیریان هم با اقای هدایتی عزیز هم بازی هستیم و از حضورش لذت می برم.

بهاره رهنما با انتشار عکس زیر نوشت: با محمد رضا هدایتی عزیز ،دوست و همکار قدیمی و إنسان بسیار نازنین ، فرودگاه زاهدان ، ایشون خودشون زابلی هستند ، و من به نظرم مردم سیستان و بلوچستان جزو نجیب ترین و مهربونتوین ایرانیان هستند، این روزها در فیلم ارش معیریان هم با اقای هدایتی عزیز هم بازی هستیم و از حضورش لذت می برم.
 بهاره رهنما کنار خواننده معروف در فرودگاه