نیلوفر خوش خلق عکس زیر را در صفحه اجتماعی اش منتشر کرد و نوشت: ما دو نفر....

 سلفی نیلوفر خوش خلق و همسرش امین حیایی با ظاهری متفاوت