صداوسیما که در فاصله چند روز مانده به پایان سال، سرانجام توانست درباره پخش سریال‌های نوروزی‌اش به نتیجه قطعی برسد، همچنان تا آخرین روزهای سال 94 با تغییراتی در شبکه‌ها همراه خواهد بود.

صداوسیما که در فاصله چند روز مانده به پایان سال، سرانجام توانست درباره پخش سریال‌های نوروزی‌اش به نتیجه قطعی برسد، همچنان تا آخرین روزهای سال 94 با تغییراتی در شبکه‌ها همراه خواهد بود.

بر اساس آخرین تصمیم صداوسیما شبکه بازار در شبکه اقتصاد سیما یا (شبکه پنج) و شبکه شما در شبکه آموزش ادغام می‌شود.

مدیرکل روابط عمومی سازمان صداوسیما، نتایج نظرسنجی‌های مرکز تحقیقات، از سویی مشکلات مالی و همچنین ماموریت‌های مشابه شبکه‌ها را دلایل این تغییرات دانست.

صداوسیما همچنین تصمیم دارد شبکه سراسری سیمای مستند را از SD به HD تبدیل کند.

مدیرکل روابط عمومی سازمان صداوسیما می‌گوید: در تمام کشورها، شبکه‌هایی با محتوای مستند، فیلم و سریال و ورزش در اولویت تبدیل به HD قرار دارند.

او توضیح می‌دهد که پس از ادغام شبکه بازار در شبکه اقتصاد سیما و شبکه شما در شبکه آموزش، فضای فرکانسی لازم برای این تبدیل برای شبکه مستند مهیا می‌شود.

به گزارش ایسنا، افتتاح شبکه مستند HD و اعمال تغییرات از پنجشنبه آخر سال انجام می‌شود.