بابک جهانبخش تصویری را به همراه فرزند خردسالش منتشر کرده که همراه با جملاتی معنی‌دار به اشتراک گذاشته شده است.

بابک جهانبخش تصویری را به همراه فرزند خردسالش منتشر کرده که همراه با جملاتی معنی‌دار به اشتراک گذاشته شده است.

جهان‌بخش پای این عکس نوشت:
خدایا... الان سال‌هاست که فقط می‌خندم

بدان که ذخیره خنده‌هایم رو به اتمام است
و من میترسم از روزی که رازشان فاش شود