بدون در نظر گرفتن مسائل پیش‌بینی نشده، به احتمال زیاد مرحله تصویربرداری از اوایل تیرماه سال جاری آغاز می‌شود.

تهیه‌کننده سریال «شهرزاد» درباره‌ی مراحل پیش تولید سری دوم سریال «شهرزاد» گفت:بخش عمده‌ای از پیش تولید انجام شده است.

از آنجا که خیلی از لوکیشن‌ها هنوز موجود هستند، مراحل پیش تولید با سرعت بیشتری طی شد، ولی در حال حاضر مهمترین قسمت بخش فیلم‌نامه است که فعلاً در مرحله بازنویسی قرار دارد.

بدون در نظر گرفتن مسائل پیش‌بینی نشده، به احتمال زیاد مرحله تصویربرداری از اوایل تیرماه سال جاری آغاز می‌شود.