محمدرضا گلزار و بنیامین بهادری که نقش مقابل یکدیگر در فیلم سلام بمبئی هستند؛ در همین فیلم یک ترانه مشترک با مضمون عاشقانه می‌خوانند.

محمدرضا گلزار و بنیامین بهادری که نقش مقابل یکدیگر در فیلم سلام بمبئی هستند؛ در همین فیلم یک ترانه مشترک با مضمون عاشقانه می‌خوانند.

پیشتر «سونو نیگام» خواننده هندی ترانه پایانی «سلام بمبئی» را خوانده و آلبوم این فیلم با شش ترانه ماه آینده توسط یک کمپانی بزرگ هندی وارد بازار جهانی می‌شود. «آریجیت سینگ» که ترانه «عاشقی 2» او در جهان معروف است نیز قرار است هفته آینده یکی از ترانه‌های فیلم را بخواند. اما به این دو ترانه؛ ترانه دیگری با صدای گلزار و بنیامین نیز اضافه شده است.