محمد رضا شجریان، یکی از مفاخر موسیقی ایران و جهان، در تازه ترین گفت و گوی خود، نه درباره موسیقی بلکه درباره فوتبال حرف زده است.

استاد آواز ایران در این مصاحبه اعتراف کرده که طرفدار پر و پا قرص رئال مادرید است و حتی از شکست های این تیم غمگین می شود.

استاد آواز ایران می گوید: «من از بازی بارسلونا لذت می برم ولی همیشه طرفدار رئال مادرید بودم. وقتی رئال می بازد، حتی ناراحت می شوم.»