نصرالله رادش بازیگر سینما و تلویزیون تصویری قدیمی و از خودش در کنار رضا شفیعی جم و رضا عطاران را در صفحه شخصی خود منتشر کرد:

نصرالله رادش بازیگر سینما و تلویزیون تصویری قدیمی و از خودش در کنار رضا شفیعی جم و رضا عطاران را در صفحه شخصی خود منتشر کرد:
عکس/ خاطره تصویری رادش از عطاران و شفیعی‌جم