تصویری دیده نشده از دوران جوانی عزت الله انتظامی و زنده یاد منوچهر نوذری.دقیقا مشخص نشده این تصویر مربوط به چه سالی است.

عکسی دیده نشده از عزت‌الله انتظامی و منوچهر نوذری