لاله اسکندری در صفحه اینستاگرام خود با انتشار تصویری از فرزند خود نوشت:بچه ام روی گازه!

لاله اسکندری در صفحه اینستاگرام خود با انتشار تصویری از فرزند خود نوشت:بچه ام روی گازه!
لاله اسکندری : بچه ام روی گازه!