بهاره رهنما در صفحه اینستاگرامش عکس زیر را منتشر کرد و نوشت...

بهاره رهنما در صفحه اینستاگرامش عکس زیر را منتشر کرد و نوشت: خوشبختی یعنی صبح جمعه با خانواده
بهاره رهنما کنار پدر و مادرش +عکس