پرستو صالحی با انتشار یک عکس در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: ناصریا الوعده وفا ... روحت شاد و چقدر جات خالیه تو هنر این مرز و بوم ...

خانم بازیگر معروف سر مزار ناصر عبداللهی