عموپورنگ در صفحه شخصی خود یادداشتی را برای پرویز پرستویی نوشت.

داریوش فرضیایی (عموپورنگ) در صفحه شخصی خود با انتشار تصویری از پرویز پرستویی، متنی را برای این بازیگر سینما و تلویزیون نوشت:


هرگز فراموش نمیکنم خاطره روزهای از دست دادن پدر را..


غم بزرگی در دلم لانه کرده بود چون میدانستم یکی آز پشتوانه های بزرگ زندگیم را از دست دادم


در آن ایام سخت و غمگین که هنوز در بهت و ناباوری بودم یک روز صبح تلفنم بصدا در آمد:


سلام من پرویز پرستویی هستم بهتون تسلیت میگم و در غمتون من رو هم شریک بدونید


با شنیدن این جمله چنان جرقه امیدی در دلم پا گرفت که هیچگاه باور نمیکردم...

آری این مرد بزرگ آنروز درس بزرگی به من داد


دوستش دارم نه فقط بخاطر هنر ارزنده اش بلکه بخاطر معرفت و روح بلندش که مهمترین سرمایه هر انسانیست
استاد هر کجا هستید خداوند پشت و پناهتان