مهاجم استقلال با اتومبیلی زیبا در خیابان های لس آنجلس

مهاجم استقلال با اتومبیلی زیبا در خیابان های لس آنجلس/عکس
آرش برهانی در آمریکا.