پیشنهاد می کنم همکارانم اگر در آن پارتی نبوده اند و چنین شایعه ای برایشان ایجاد شده این موضوع را تکذیب کنند.

بازیگر سینما و تلویزیون گفت:

* بعد از انتشار خبر دستگیری 7 بازیگر در پارتی شبانه برخی در رسانه‌ها با انتشار نام اختصاری برخی بازیگران شائبه هایی ایجاد کردند و باعث شدند که جامعه هنری زیر سوال برود اگر این افراد از نام اختصار هم استفاده می کنند باید به صورت صحیح آن را بنویسند.
* با انتشار نام اختصاری به نام (ح-ن) برخی گمان کردند که من در آن پارتی شبانه بودم در حالی که نام اختصار من هیچ گاه (ح-ن) نبوده است بنده نواب صفوی هستم که در این صورت نام اختصار من (ح- ن-ص) می شود.
* پیشنهاد می کنم همکارانم اگر در آن پارتی نبوده اند و چنین شایعه ای برایشان ایجاد شده این موضوع را تکذیب کنند.