پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در صفحه شخصی خود پیامی را برای والیبالیست‌های کشورمان منتشر کرد.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در صفحه شخصی خود پیامی را برای والیبالیست‌های کشورمان منتشر کرد.
بلندقامتان ایران پس از انجام بازی های خارج از خانه در حال آماده شدن برای رویایی با حریفان در خانه هستند و اولین بازی خانگی آنها در مقابل تیم ملی والیبال آمریکا اانجام خواهد شد.

والیبالیست‌ها روزهای جمعه و یکشنبه به مصاف حریف آمریکایی خواهند رفت.

علی پروین در پیام خود نوشت: "دم والیبالی ها گرم، می بینم شان عشق می کنم/این پسره سعید معروف، یه چیز دیگه اس! "