مهران غفوریان و همسرش در پانزدهمین جشن حافظ_خرداد نودوچهار.

مهران غفوریان و همسرش/عکس
مهران غفوریان و همسرش در پانزدهمین جشن حافظ_خرداد نودوچهار.