رضا عنایتی عکس خطرناک اما ویژه ای را در اینستاگرامش منتشر کرده است.

رضا عنایتی عکس خطرناک اما ویژه ای را در اینستاگرامش منتشر کرده است.
کاپیتان استقلال عکسی ویژه را در اینستاگرامش منتشر کرده که در نوع خود بسیار جالب است. او در این عکس در کنار یک ببر(!) نشسته است.

رضا عنایتی