اختتامیه دومین جشنواره رسانه های شهری شب گذشته (دوشنبه ۲۷ اردیبهشت) برگزار شد.

عکس: جایزه «عموپورنگ» از قالیباف
اختتامیه دومین جشنواره رسانه های شهری شب گذشته (دوشنبه ۲۷ اردیبهشت) برگزار شد.
عکس: جایزه «عموپورنگ» از قالیباف