رئیس پیشین سازمان صدا و سیما گفت: من رفتم تا صدا و سیما با اقتدار و قدرت به کار خود ادامه دهد.

«محمد سرافراز» رئیس سایق سازمان صدا و سیما در حاشیه مراسم تودیع و معارفه عبدالعلی علی عسکری در پاسخ به سوال خبرنگار فارس دلیل اصلی استعفای خود را اینگونه بیان کرد: به خاطر یک دستمال قیصری را به آتش نمی کشند. من رفتم تا صدا و سیما با اقتدار و قدرت به کار خود ادامه دهد.

وی در ادامه گفت: همین دو جمله حرف های زیادی را در خود پنهان داشت.

رئیس اسبق رسانه ملی درباره اینکه آیا از استعفای خود ناراحت و دلخور است نیز گفت: اصلا ناراحت نیستم و خیلی هم از این تصمیم راضی ام.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگاران با بیان جمله ای به رسانه ها گفت: به رسانه ها چه بگویم؟

سرافراز درباره دلیل تعامل کمی که با رسانه ها در این مدت داشت نیز بیان داشت: معمولا مسئولین جمهوری اسلامی عادت دارند تا خیلی صحبت می کنند، من هم بر همین اساس گفتم که حرف نزنم و بیشتر عمل کنم.