بنزما یکی از بازیکنان فوتبالیست و مسلمان جهان است.

بنزما یکی از بازیکنان فوتبالیست و مسلمان جهان است.
کریم بنزما بازیکن مسلمان رئال مادرید با انتشار عکسی فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را تبریک گفت.

ماه رمضان