عکس جالبی که بهرام رادان و رامبد جوان در جشن حافظ گرفتند.

عکس جالب بهرام رادان و رامبد جوان
بهرام رادان، رامبد جوان، پانزدهمین جشن حافظ_خرداد نودوچهار.